Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU
 
Przedszkole Miejskie nr 2 mieści się w centrum miasta Bytomia, przy ulicy Sądowej 5. Pierwsza placówka przedszkolna datowana jest w roku 1964. Natomiast nasze przedszkole funkcjonuje od roku 1981. Placówka jest usytuowna w starej, zabytkowej, pięciopiętrowej kamienicy. Zajmuje trzy kondygnacje: na parterze i pierwszym piętrze znajduje się 5 przestronnych sal zajęć, kancelaria i pokój personelu. Pomieszczenia piwniczne mieszczą kuchnię oraz magazyny. W głębi podwórza przedszkolnego mamy do dyspozycji przez cały rok ogrodzony teren zielony.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na rozwijanie kreatywnego myślenia oraz odkrywanie zdolności i umiejętności dzieci. W tym celu nauczyciele oferują wachlarz ciekawych zajęć dydaktycznych. Poza tym w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel - logopeda, który prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.
Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do godziny 17.00. Dzieci uczestniczą w proponowanych zajęciach bezpłatnie przez pięć godzin, każda następna godzina pobytu dziecka w placówce wynosi 1 zł. W celu faktycznego ewidencjonowania przebywania dzieci w przedszkolu, gmina wprowadziła od 1 kwietnia 2014 roku czytniki.
 
Działalność:
Oprócz obowiązującej podstawy programowej realizujemy opracowane przez naszych nauczycieli programy własne: „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”, „Bawię się nawet nitką, Program wychowawczy. Kontynuujemy również pracę z programem stworzonym przez środowisko lokalne (Sanepid) „Szkoła czystych rąk - jak zapobiegać grypie ?.
Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i przeglądach dla dzieci przedszkolnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim. Cała społeczność przedszkolna aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach charytatywnych.
Na terenie placówki regularnie realizowane są uroczystości i imprezy przedszkolne: Sprzątanie Świata, Pasowanie na Starszaka, Mikołajki, Dzień Górnika, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Starszaków. W naszych działaniach jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
Organizowanych jest wiele spacerów i wyjść w najbliższą okolicę, do parku, zakładów użyteczności publicznej (Straż Pożarna, AGORA, Bytomskie Centrum Kultury, Szkoły Podstawowe, Muzyczna, Muzeum Górnośląskie, Biblioteka).
Dzieci mają możliwość obcowania z ludźmi różnych zawodów, m.in.: z policjantem, górnikiem, weterynarzem, muzykiem oraz profesjonalnymi aktorami prezentującymi swoje przedstawienia na terenie placówki. Ponadto, nasi absolwenci uczący się w Szkole Muzycznej dają popisy swoich umiejętności na terenie przedszkola.
 
Nasze przedszkole jest:
Przedszkolem rodzinnym:
- dla dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego
- pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju 
- kierujemy filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka
- dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem i władzami
Stwarzamy dzieciom możliwości do:
- samorealizacji
- racy z innymi
- kreatywnego myślenia i działania
- uczestniczenia w dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęciach
- nauki języka angielskiego
Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli
Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację
Stoimy na straży praw człowieka
Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-28