Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu
Menu
Strona głowna  /  ZDALNE NAUCZANIE
ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Rodzice!

 

            W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek przedszkolnych wybraliśmy dla Państwa dzieci najdogodniejszą opcję realizacji podstawy programowej w ramach zdalnego nauczania, którą będziemy realizować  w dniach 29.03.2021 – 09.04.2021.

Nasza propozycja uwzględnia Państwa możliwości i domowe zasoby.

            Prosimy o cierpliwość i spokojne podejście do obecnej sytuacji, uzależnionej przede wszystkim od możliwości psychofizycznych dzieci oraz sytuacji sprzętowej.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość.

Jak będzie wyglądać nauczanie zdalne w przedszkolu?

 

1.                  FORMA KONTAKTU

 

         podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami, a za Waszym pośrednictwem również z dziećmi, będzie droga mailowa i telefoniczna, nauczyciele grup starszych od początku roku szkolnego kontaktują się z  Państwem poprzez grupowe adresy mailowe.

         W grupach młodszych nauczyciele będą kontaktować się z Państwem drogą wspólnie ustaloną na początku roku szkolnego (aplikacja what's up, messenger),

         informacje będą także zamieszczane  w wersji skróconej na portalu Facebook; nauczanie w głównej mierze skierowane jest do dzieci grup „zerówkowych”, jednak serdecznie zapraszamy do wspierania rozwoju dzieci młodszych – dla grup młodszych również znajdziecie Państwo propozycję zajęć z dziećmi,

         dyżury nauczycieli będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. W tym czasie w razie trudności podczas pracy, jakichkolwiek pytań i wątpliwości możecie się Państwo skontaktować z nauczycielem. Jeśli ze względów technicznych w trakcie dyżuru nauczyciel nie odpowie na wiadomość/pytanie, to uzyskacie Państwo pomoc  w następnym dniu.

         Otrzymacie Państwo na swoje skrzynki mailowe (dotyczy rodziców dzieci z grup starszych) harmonogram zajęć wraz z załącznikiem dotyczącym sposobu ich realizacji.

 

 

 

 

1.                  ZADANIA I MATERIAŁY

 

         Dzieci będą pracować z kartami pracy, które wspomagają realizację zadań, ale preferujemy teraz przede wszystkim uczenie się przez działanie.

         Proponujemy ustalić wspólnie z dzieckiem czas na wykonanie zadań. Dobrze by było,  aby zachować w miarę stały rytm codziennej nauki poprzez zabawę.

         W trakcie zdalnego nauczania prosimy o zbieranie dodatkowych efektów Waszej pracy w teczce, tak by można było pokazać je nauczycielowi po powrocie do przedszkola,

         Chętnych rodziców prosimy o przesłanie na grupową skrzynkę mailową  skanów lub zdjęć wykonanych prac.

 

            Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się w trudnej i nowej sytuacji dla nas wszystkich. Jesteśmy świadomi, że to Wy – Rodzice jesteście teraz najważniejszym ogniwem przekazywania wiedzy i umiejętności swoim pociechom. Nauczyciele starają się, aby zadania były łatwe do wykonania w warunkach domowych oraz w miarę możliwości do samodzielnego wykonania przez naszych przedszkolaków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i umiar, bądźmy przewodnikami i starajmy się by dzieci samodzielnie pokonywały trudności.

            Mamy nadzieje, że dzięki naszej współpracy nasi Kochani „Zerówkowicze” będą mogli we wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

 

Dbajmy, szczególnie dla dobra dzieci, o dobrą atmosferę i uśmiech na twarzy! 

Katarzyna Skrzypiec

Dyrektor Przedszkola               

                                                                 

 

Drodzy Rodzice!

Ze względu na okres ferii zajęcia z języka angielskiego i religii, które od lpaździernika prowadzone sa w formie zdalnej, dotychczas były prowadzone na terenie przedszkola za pomoca komunikatora platformy ZOOM, będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładkach: RELIGIA, JĘZYK ANGIELSKI. Jeżeli po feriach zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Prezydenta Miasta Bytomia nadal będą utrzymywały potrzebę prowadzenia tych zajęć w formie zdlanej, zajęcia będą prowadzone w fomir zajęć      On-line na terenie przedszkola.

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Skrzypiec

Drodzy Rodzice!

 

W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi zdalnego nauczania, wybraliśmy dla Państwa dzieci najdogodniejszą opcję realizacji podstawy programowej w ramach zdalnego nauczania, którą będziemy realizować od 25 III do 10 IV 2020r.

Nasza propozycja uwzględnia Państwa możliwości i domowe zasoby.

Prosimy o cierpliwość i spokojne podejście do obecnej sytuacji, uzależnionej przede wszystkim od możliwości psychofizycznych dzieci oraz sytuacji sprzętowej.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość.

Jak będzie wyglądać nauczanie zdalne w przedszkolu?

 

 1. FORMA KONTAKTU

 

 • podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami, a za Waszym pośrednictwem również z dziećmi, będzie droga mailowa i telefoniczna, nauczyciele grup starszych przekażą Państwu grupowe adresy mailowe, przez które będziecie się Państwo kontaktować z nauczycielem,

 • informacje będą także zamieszczane na stronie internetowej przedszkola (http://pm2bytom.dlaprzedszkoli.eu/ ) w zakładkach poszczególnych grup oraz w zakładce ZDALNE NAUCZANIE, nauczanie w głównej mierze skierowane jest do dzieci grup „zerówkowych”, jednak serdecznie zapraszamy do wspierania rozwoju dzieci młodszych – w zakładkach grup młodszych również znajdziecie Państwo propozycję zajęć z dziećmi,

 • dyżury nauczycieli będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. W tym czasie w razie trudności podczas pracy, jakichkolwiek pytań i wątpliwości możecie się Państwo skontaktować z nauczycielem. Jeśli ze względów technicznych w trakcie dyżuru nauczyciel nie odpowie na wiadomość/pytanie, to uzyskacie Państwo pomoc w następnym dniu.

 • Otrzymacie Państwo na swoje skrzynki mailowe (dotyczy rodziców dzieci z grup starszych) harmonogram zajęć wraz z załącznikiem dotyczącym sposobu ich realizacji.

 

 

 1. ZADANIA I MATERIAŁY

   

 • Dzieci będą pracować z kartami pracy, które wspomagają realizację zadań, ale preferujemy teraz przede wszystkim uczenie się przez działanie.

 • Proponujemy ustalić wspólnie z dzieckiem czas na wykonanie zadań. Dobrze by było, aby zachować w miarę stały rytm codziennej nauki poprzez zabawę.

 • W trakcie zdalnego nauczania prosimy o zbieranie dodatkowych efektów Waszej pracy w teczce, tak by można było pokazać je nauczycielowi po powrocie do przedszkola,

 • Chętnych rodziców prosimy o przesłanie na grupową skrzynkę mailową skanów lub zdjęć wykonanych prac.

   

Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się w trudnej i nowej sytuacji dla nas wszystkich. Jesteśmy świadomi, że to Wy – Rodzice jesteście teraz najważniejszym ogniwem przekazywania wiedzy i umiejętności swoim pociechom. Nauczyciele starają się, aby zadania były łatwe do wykonania w warunkach domowych oraz w miarę możliwości do samodzielnego wykonania przez naszych przedszkolaków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i umiar, bądźmy przewodnikami i starajmy się by dzieci samodzielnie pokonywały trudności.

Mamy nadzieje, że dzięki naszej współpracy nasi Kochani „Zerówkowicze” będą mogli wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

 

Dbajmy, szczególnie dla dobra dzieci, o dobrą atmosferę i uśmiech na twarzy!

 

Katarzyna Skrzypiec

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Bytomiu

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY–
ZDALNE NAUCZANIE

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 2 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Sądowej 5

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej usługi jest portal społecznościowy Facebook.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
  art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: dostawcy usług e-mail (onet.pl) oraz portalu społecznościowego Facebook

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zajęć w formie zdalnego nauczania do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);

 2. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego.  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-26